V?i di?n tch khu khu ?t g?n 100ha, Qu?n th? ngh? d??ng khong nng Sun Beauty Onsen Thanh Ha ??c T?p on Sun Group ?u t? xy d?ng t?i x Qu?ng Yn, huy?n Qu?ng X??ng b?t tay cc d?ch v? vui ch?i gi?i tr, du l?ch vn ha, chm sc s?c kh?e cao c?p, nh?m khai thc v nng t?m gi tr? ngu?n khong nng Qu?ng Yn v?n  ??c bi?t ?n t? lu, nh?ng ch?a ??c ?u t? x?ng t?m.Theo cc chuyn gia Nh?t B?n, n??c khong nng Qu?ng Yn c nhi?t ? pht l? trn 44 ? C, hm l??ng HS-+S2O3(2-) + H2S ? ng??ng 7,3mg/L, v??t chu?n onsen tr? li?u c?a Nh?t B?n (t? l? l?n h?n 2mg/kg). V v?i tnh axit nh? (PH<7), n??c khong nng Qu?ng Yn ?c bi?t t?t trong vi?c gi?m cng th?ng, i?u tr? cc b?nh mn tnh v? da, tiu ha, cc b?nh l v? kh?p, ti?u ??ng, cao huy?t p, x? v?a ?ng m?ch, gout (Trong ?nh: Ph?i c?nh t?ng th? Qu?n th? ngh? d??ng khong nng Sun Beauty Onsen Thanh Ha).Theo cc chuyn gia Nh?t B?n, n??c khong nng Qu?ng Yn c nhi?t ? pht l? trn 44 ? C, hm l??ng HS-+S2O3(2-) + H2S ? ng??ng 7,3mg/L, v??t chu?n onsen tr? li?u c?a Nh?t B?n (t? l? l?n h?n 2mg/kg). V v?i tnh axit nh? (PH<7), n??c khong nng Qu?ng Yn ?c bi?t t?t trong vi?c gi?m cng th?ng, i?u tr? cc b?nh mn tnh v? da, tiu ha, cc b?nh l v? kh?p, ti?u ??ng, cao huy?t p, x? v?a ?ng m?ch, gout (Trong ?nh: Ph?i c?nh t?ng th? Qu?n th? ngh? d??ng khong nng Sun Beauty Onsen Thanh Ha). http://yamaemon.com/wiki/index.php?subeautyonsen81 http://www.sdmnapoli.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2396948 http://lalpedhuez.or.tv/cycling/2006/tdf/tdfwiki/index.php?subeautyonsen67 http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/sungroupthanhhoa.land/sun-beauty-onsen/ http://wiki.ohmynobu.net/nolnikki/index.php?subeautyonsen36 https://crockor.net/user/profile/575825 http://www.agriverdesa.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3246930 http://haruka.saiin.net/~riderspark/7r7rrwiki/index.php?subeautyonsen91 https://kwafoo.coe.neu.edu:7788/git/subeautyonsen http://court.khotol.se.gov.mn/user/subeautyonsen/ http://www.albertoagrusa.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1008155 http://www49.atwiki.org/fateextraccc/index.php?subeautyonsen62 https://fliphtml5.com/homepage/eekpi https://www.blurb.com/user/subeautyonse http://vividwiki-s167.com/index.php?subeautyonsen80 http://www.clashrovitale.com/index.php?subeautyonsen87 http://www.game-science.org/mathematica/index.php?subeautyonsen37 http://papers-please.info/index.php?subeautyonsen39 http://git.radenintan.ac.id/subeautyonsen http://redwing.orz.ne.jp/sinen/class/wiki/index.php?subeautyonsen99 http://ryokujp.k-pj.info/pwk2r/index.php?subeautyonsen84 http://kimimoru.minibird.jp/moruwiki/index.php?subeautyonsen99 https://farangmart.co.th/author/subeautyonsen/ http://www.kitaoka-group.com/pukiwiki/index.php?subeautyonsen65 https://www.menorcadillo.net/author/subeautyonsen/ https://bunnymining.work/wiki/index.php?subeautyonsen88 http://www.carsave24.com/pw/index.php?subeautyonsen73 https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=2374952 http://p.hyouitsu.net/index.php?subeautyonsen49 http://tokiminori.under.jp/miyagi_anison/index.php?subeautyonsen76 http://slg.wiki-poi.com/akaishoujokatyerotto/index.php?subeautyonsen27 https://zippyshare.com/subeautyonsen http://oopa.synology.me/index.php?subeautyonsen17 https://glosbe.com/profile/6891575450422742726 http://kokuto.biz/bj/001/index.php?subeautyonsen66 http://penguin.dearest.net/wiki/index.php?subeautyonsen14 https://githomelab.ru/subeautyonsen http://suigindo.com/wiki/index.php?subeautyonsen82 http://dffac-wiki.net/index.php?subeautyonsen27 http://www.shigyoblog.com/words/index.php?subeautyonsen13 http://hrcnmxr.net/MHP2/index.php?subeautyonsen36 http://idea.informer.com/users/subeautyonsen/?what=personal https://wiki.ken-show.net//index.php?subeautyonsen14 http://35.222.56.245/wiki/index.php?subeautyonsen90 http://www.100neko.net/wiki/index.php?subeautyonsen96 http://www.autogm.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2468804 https://yukaia.jp/wiki/index.php?subeautyonsen54 https://gitlab.prodap.ap.gov.br/subeautyonsen https://anchor.fm/subeautyonsen https://yoyoafrica.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=822657 https://intensedebate.com/people/subeautyons http://ds.theworld.jp/index.php?subeautyonsen08 http://game-data-base.com/darkest-dungeon-wiki/index.php?subeautyonsen46 http://3-logic.com/wiki/index.php?subeautyonsen52 http://kosyo.net/pkwa/index.php?subeautyonsen26 http://www.snri.net/wiki/index.php?subeautyonsen59 https://gitlab.indec.gob.ar/subeautyonsen http://jdcea.org/wiki/index.php?subeautyonsen29 https://www.podomatic.com/podcasts/randallwhite709 http://www.cannojp.com/gwiki/index.php?subeautyonsen77 http://nishi29.rakusaba.jp/unagi/index.php?subeautyonsen13 https://vsedorogi.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1520199 http://3d.rokujyou.com/pukiwiki/index.php?subeautyonsen62 https://git.sicom.gov.co/subeautyonsen http://trangbom.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=65330&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://peatix.com/user/11076867 http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=80033&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://www.boktaifan.com/cap/dswiki/index.php?subeautyonsen59 https://gpd.wiki/index.php?subeautyonsen89 http://laspara.net/pukiwiki/index.php?subeautyonsen90 http://bdt.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=8004&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://ika2.com/wika/index.php?subeautyonsen28 http://respuestas.acomprar.info/index.php?qa=user&qa_1=subeautyonsen http://sxd.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=2505194&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://gitlab.physics.muni.cz/subeautyonsen http://hoichuthapdo.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=62106&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://disqus.com/by/subeautyonsen/ http://hpn.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=143036&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://talktoislam.com/index.php?qa=user&qa_1=subeautyonsen http://www.kaimana.net/wiki/index.php?subeautyonsen88 https://gitlab.kitware.com/subeautyonsen http://www.lianiis.com/wiki/index.php?subeautyonsen30 https://wowservices.info/index.php?page=search&sCategory=76 http://www.vagitiultimi.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=506332 http://qa.pandora-2.com/index.php?qa=user&qa_1=subeautyonsen http://runs.mdonet.org/wiki/index.php?subeautyonsen95 http://densan-knct.freehostia.com/wiki_/index.php?subeautyonsen38 https://gitlab.tails.boum.org/subeautyonsen http://ryul.mobi/ga2/wiki/index.php?subeautyonsen73 http://133.43.47.10/mikado/wiki/index.php?subeautyonsen83


ȥå   Խ ʬ Хåå ź ʣ ̾ѹ   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS
Last-modified: 2022-01-25 () 12:47:49 (156d)